bootstrap responsive templates

Bajkowe

fotomontaże - niespodzianki

dla Twojego dziecka

Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Zastrzeżenia prawne

I. DEFINICJE

Pojęcie "SERWIS" oznacza witrynę internetową znajdującą się w sieci Internet pod adresem www.bajkowefotki.pl wraz ze wszystkimi funkcjami i narzędziami udostępnianymi przez tę witrynę.
Pojęcie "UŻYTKOWNIK" oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

II. CEL SERWISU

Inspiracyjny, informacyjny, edukacyjny, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz przy kontakcie z firmą w celu skorzystania z usług.

III. PRAWA AUTORSKIE

Zawartość merytoryczna stron internetowych Serwisu jest własnością Arcom., z siedzibą w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1b/119, zwanej w dalszej części "ARCOM".

Wszelkie prawa autorskie zarówno osobiste jak i majątkowe do wszelkich elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

Wykorzystane na stronach serwisu fotografie pochodzą z prywatnych zbiorów naszej firmy lub z serwisów internetowych udostępniających twórcom obrazy na licencji Creative Commons. Przedstawione na przykładach naszych prac fotografie osób są własnością autorów tych fotografii, a na ich publikację otrzymaliśmy stosowne zgody.

Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

IV. INFORMACJE

Informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.

ARCOM nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Serwisie.

V. PRYWATNOŚĆ

 Patrz Polityka Prywatności.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wszelkich postanowień niniejszego dokumentu oraz zobowiązuje do przestrzegania tych postanowień.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

ARCOM nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

ARCOM w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze stron internetowych www.bajkowefotki.pl. Nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania serwisu, jego nie działania, lub działania nieprawidłowego.

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

ARCOM zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści niniejszego dokumentu. 

Informacje o danych osobowych

Firma Arcom będąca włąścicielem tego serwisu internetowego przestrzega przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ta strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych osobowych.

Dane osobowe w postaci wizerunków osób przedstawionych na przykładach naszych prac publikujemy po uzyskaniu stosownych zgód.

Wysyłając do nas fotografie wyrażasz jednocześnie zgodę na przetwarzanie utrwalonego na fotografiach wizerunku osób w celu realizacji usługi. Po wykonaniu usługi wszystkie fotografie są usuwane z naszych zbiorów, z wyłączeniem przypadków, kiedy chcemy opublikować wynik naszej pracy w postaci gotowego fotomontażu. Wówczas przedstawiamy Klientowi do podpisania zgodę na przetwarzanie i publikację wizerunku i tylko na podstawie takiej zgody następuje publikacja bądź jakiekolwiek inne przetwarzanie danych osobowych.

Zobacz nasze inne strony

Marka Bajkowefotki.pl jest własnością firmy Arcom (www.arcom.vxq.pl)

Mobirise

Nasza firmowa strona poświęcona usługom w branży poligraficznej i reklamowej. Strona zawiera naszą ofertę, oraz przykłady wykonanych projektów i zrealizowanych prac.

Mobirise

Strona poświęcona usługom wykonywania panoram sferycznych i spacerów wirtualnych. Strona zawiera naszą ofertę, oraz przykłady wykonanych panoram.

Mobirise

Strona poświęcona informacjom n/t świadczonych przez naszą firmę usług fotograficznych. Informacje przydatne dla osób, które potrzebują fotografię identyfikacyjną (paszport, prawo jazdy, dowód osobisty itp).

Mobirise

Strona poświęcona informacjom n/t paszportów oraz fotografii paszportowej. Dużo informacji przydatnych osobom chcącym ubiegać się o paszport.

Adres

Arcom
ul. Bieszczadzka 1b/119
38-400 Krosno

Dane kontaktowe

tel. 13 49 399 49
tel. 608 436 467