Bajkowe

fotomontaże

dla Twojego dziecka

Polityka prywatności

Polityka prywatności w pliku pdf.

Zastrzeżenia prawne

I. DEFINICJE

Pojęcie "SERWIS" oznacza witrynę internetową znajdującą się w sieci Internet pod adresem www.bajkowefotki.pl wraz ze wszystkimi funkcjami i narzędziami udostępnianymi przez tę witrynę.
Pojęcie "UŻYTKOWNIK" oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

II. CEL SERWISU

Inspiracyjny, informacyjny, edukacyjny, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz przy kontakcie z firmą w celu skorzystania z usług.

III. PRAWA AUTORSKIE

Zawartość merytoryczna stron internetowych Serwisu jest własnością Arcom., z siedzibą w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1b/119, zwanej w dalszej części "ARCOM".

Wszelkie prawa autorskie zarówno osobiste jak i majątkowe do wszelkich elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

Wykorzystane na stronach serwisu fotografie pochodzą z prywatnych zbiorów naszej firmy lub z serwisów internetowych udostępniających twórcom obrazy na licencji Creative Commons. Przedstawione na przykładach naszych prac fotografie osób są własnością autorów tych fotografii, a na ich publikację otrzymaliśmy stosowne zgody.

Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

IV. INFORMACJE

Informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.

ARCOM nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Serwisie.

V. PRYWATNOŚĆ

Patrz Polityka Prywatności.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wszelkich postanowień niniejszego dokumentu oraz zobowiązuje do przestrzegania tych postanowień.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

ARCOM nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

ARCOM w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze stron internetowych www.bajkowefotki.pl. Nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania serwisu, jego nie działania, lub działania nieprawidłowego.

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

ARCOM zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści niniejszego dokumentu. 

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu w pliku pdf..

Zobacz nasze inne strony

Marka Bajkowefotki.pl jest własnością firmy Arcom (www.arcom.vxq.pl)

Mobirise

Nasza firmowa strona poświęcona usługom w branży poligraficznej i reklamowej. Strona zawiera naszą ofertę, oraz przykłady wykonanych projektów i zrealizowanych prac.

Mobirise

Strona poświęcona usługom wykonywania panoram sferycznych i spacerów wirtualnych. Strona zawiera naszą ofertę, oraz przykłady wykonanych panoram.

Mobirise

Strona poświęcona informacjom n/t świadczonych przez naszą firmę usług fotograficznych. Informacje przydatne dla osób, które potrzebują fotografię identyfikacyjną (paszport, prawo jazdy, dowód osobisty itp).

Mobirise

Strona poświęcona informacjom n/t paszportów oraz fotografii paszportowej. Dużo informacji przydatnych osobom chcącym ubiegać się o paszport.

Adres

Arcom
ul. Bieszczadzka 1b/119
38-400 Krosno

Dane kontaktowe

tel. 13 49 399 49
tel. 608 436 467

The page was made with Mobirise